PROJEKTY OPAKOWAŃ

Projektowaniem konstrukcyjnym zajmujemy się od 30-tu lat. Pozwoliło to zgromadzić unikalny zbiór nowych rozwiązań.
Przedstawione wyżej pudełka stanowią jedynie niewielką jego część, dobraną wg kryterium dopuszczalnej jakości fotografii.

powrót Sklolik